کلیدواژه‌ها = ارزیابی چند متغیره
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی توان اکولوژیکی برای تعیین کاربری زراعت در شهرستان قلعه‌گنج

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 690-707

احمد حاج علیزاده؛ مسعود حیدروند؛ مرضیه سیرمی راد