کلیدواژه‌ها = بهبود تولید در بخش کشاورزی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر بهبود تولیدات کشاورزی بر فقر در بخش روستایی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 73-90

قهرمان عبدلی؛ ویدا ورهرامی