موضوعات = توسعه پایدار روستایی
تبیین اثرات مناطق آزاد تجاری - صنعتی بر توسعه پایدار روستایی ( مورد مطالعه: جزیره قشم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1402

10.22059/jrur.2023.92918

مهرداد فرشیدی؛ محمد رضا رضوانی؛ سیدعلی بدری


بررسی اثرات کیفیت محیطی بر رضایت‌مندی و وفاداری در گردشگری روستایی مورد: شهرستان ایذه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1402

10.22059/jrur.2023.93508

سعید رضا اکبریان؛ رعنا شیخ بیگلو؛ حمیده حاتمی


الگوی فضایی میزان تاب آوری کالبدی سکونتگاه های روستایی شهرستان املش در برابر زمین لغزش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1402

10.22059/jrur.2023.364059.1866

خلیل مهرزاد؛ عیسی پوررمضان؛ نصراله مولائی هشجین


شناسایی و تحلیل ذی‌ربطان در امنیت‌زیستی مزارع آبزی‌پروری در استان کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1402

10.22059/jrur.2023.361882.1856

امیرحسین علی بیگی


نیازسنجی و اولویت‌بندی نیازهای اجتماعات محلی با رویکرد ارزیابی مشارکتی روستایی (موردمطالعه: روستاهای شهرستان ملکشاهی، استان ایلام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1402

10.22059/jrur.2024.344068.1849

حسین حیدری؛ احمد شکیبا؛ جواد مداحی؛ سعید کبیری؛ اسماعیل جهانی دولت آباد


نوین پارادایم توسعۀ درون‌زای روستایی: یک تحلیل موضوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1402

10.22059/jrur.2024.367453.1880

علی مختاری کرچگانی؛ مرتضی توکلی؛ مهدی پورطاهری


تحلیل کیفی طرح هادی روستای مقیسه بر مبنای رویکردهای برنامه ریزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1402

10.22059/jrur.2024.366757.1876

مطهره مقیسه


دانش بومی و توسعه روستایی: ریشه ها وچالش ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1403

10.22059/jrur.2024.367417.1879

علی شکوری


سنجش پایداری نظام های بهره برداری در روستاهای استان چهارمحال و بختیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1403

10.22059/jrur.2024.368800.1889

نسیم حسین زاده سورشجانی؛ یوسف قنبری؛ حمید برقی


A Rural Development Perspective on the Use of Children in Ghana’s Cocoa Farms

دوره 14، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 764-777

10.22059/jrur.2023.357894.1831

Enoch Kwame Tham-Agyekum؛ Nana Kwame Baah Frimpong؛ John-Eudes Andivi Bakang؛ Jafaru Zuwairatu؛ Issahaku Sumaya؛ Ebenezer Osei Jones؛ Rashid Abdul Boduwah


بررسی تأثیر دارایی‌ها بر پایداری معیشت زنان روستایی در شهرستان گچساران

دوره 14، شماره 3، آذر 1402، صفحه 554-569

10.22059/jrur.2023.361315.1852

سارا جلیلیان؛ سید امیر حسین گرکانی؛ سجاد امیری؛ معصومه قربانی