مرور نظام مند پژوهش های توسعه گردشگری هوشمند در نواحی روستایی (سالهای 2000 تا 2022)

نوع مقاله : مقاله برگرفته از پایان نامه

نویسندگان

1 گروه جغرافیانی انسانی،دانشکده جغرافیا،دانشگاه تهران،تهران،ایران

2 گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا،دانشگاه تهران،تهران،ایران

3 گروه جغرافیای انسانی،دانشکده جغرافیا،دانشگاه تهران،تهران، ایران

چکیده

تعریف و تبیین چارچوب نظری تدوین الگوی هوشمندسازی گردشگری روستایی، مستلزم بهره مندی از مطالعات انجام شده در این حوزه و سایر مباحث مرتبط می باشد. مرور پژوهش‌های پیشین نشان‌دهنده ضعف چارچوب‌های موجود در تبیین الگوی گردشگری هوشمند در نواحی روستایی است. هدف این تحقیق، توسعه یک چارچوب جامع برای پیاده سازی الگوی گردشگری هوشمند در نواحی روستایی با رویکر مرور نظامند است. پژوهش حاضر از نظر هدف، بنیادی است، و با رویکرد مرور نظامند ادبیات مرتبط با مولفه‌های هوشمندسازی روستایی و گردشگری هوشمند در فاصله سال‌های 2000 تا 2023، با استفاده از 3 کلیدواژه‌ مشخص و استراتژی شفاف و از پیش طراحی شده، از 5 پایگاه‌های اطلاعاتی، جمع‌آوری شد. پس از غربالگری و ارزیابی کیفی، تحلیل نهایی روی 59 مقاله انجام شد. با تحلیل مقاله‌ها جهار فرایند و 42 مولفه برای تدوین چارچوب نظری الگوی گردشگری هوشمند شناسایی شد. مطالعه نشان می‌دهد، تدوین چارچوب نظری برای پیاده سازی الگوی گردشگری هوشمند مستلزم شناخت پیش شرط ها و الزامات قبل از اجرا، شناسایی عناصر کلیدی و سازمان های دخیل در حوزه گردشگری هوشمند، توجه به منابع سرزمینی مقاصد و راهبردهای انتخاب مقاصد هدف و در نهایت فرایند اجرای الگوی گردشگری هوشمند خواهد بود که می تواند به پایداری منابع و تحقق گردشگری هدفمند و پایدار کمک شایانی نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1402
  • تاریخ دریافت: 20 اسفند 1401
  • تاریخ بازنگری: 10 تیر 1402
  • تاریخ پذیرش: 10 تیر 1402