صدای کودکان در برنامه‌ریزی و توسعه روستایی: بررسی توانایی‌ها و ظرفیت‌های کودکان برای مشارکت فعال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری توسعه کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت کارآفرینی، گروه کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

به سبب اهمیت مشارکت کودکان در برنامه‌ریزی و اجتماع، طرح‌ها و مطالعات متعددی در جهت توجه به حقوق کودکان و فراهم-سازی زمینه‌ی بهره‌گیری از دانش و دیدگاه آنان در برنامه‌ریزی‌ها صورت گرفته است، با این حال کمتر مطالعه‌ای به صورت مستقیم و جامع به توانمندی‌های کودکان روستایی و سازوکارهای مشارکت آنان پرداخته‌ است. از این رو، در مطالعه‌ی حاضر سعی شد با استفاده از روش برنامه‌ریزی مشارکتی و تکنیک‌هایی همچون نقشه اجتماعی، طوفان اندیشه و مصاحبه‌های فردی و گروهی، در طول اجرای پروژه‌های تسهیل‌گری، شناختی از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کودکان روستایی (12-6 ساله) برای مشارکت در برنامه‌ریزی‌های روستا، به دست آید. بر اساس یافته‌های پژوهش، انگیزش بالا، حس تعلق و هویت محله‌ای، جامعه‌پذیری و مشارکت‌پذیری اجتماعی، تعهد و مسئولیت‌پذیری، نبوغ و خلاقیت، بخشی از پتانسیل نهفته و ظرفیت بالای کودکان روستایی است. از این رو، توانمندسازی این گروه و جلب مشارکت آنان در طول هر برنامه‌ای، علاوه بر اینکه نقش قابل توجهی در پایداری موفقیت‌های آن برنامه خواهد داشت، در نهادینه‌کردن فرهنگ مشارکت در جامعه و تحقق یادگیری بین نسلی نیز بسیار مثمرثمر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1403
  • تاریخ دریافت: 09 آذر 1402
  • تاریخ بازنگری: 25 اسفند 1402
  • تاریخ پذیرش: 15 فروردین 1403