راهکارهای توسعه کشت گیاهان دارویی در استان لرستان با رویکرد آینده نگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد توسعه روستایی، گروه اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، ایران

2 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، ایران

3 گروه اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان

4 دکتری توسعه کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

چکیده

تحقیق پیش‌روی، قصد دارد راهبردهای توسعه کشت گیاهان دارویی را مورد بررسی قرار دهد. در این تحقیق بنا به هدف تعیین شده از رویکرد آینده‌نگاری و تکنیک تحلیل پیشران‌ها استفاده شد. ابتدا با 37 تن از کارشناسان و کشاورزان مطلع، مصاحبه‌های نیمه‌ساختارمند انجام شد و کدهای حاصل از تحلیل محتوا در قالب ساختار STEEP دسته‌بندی و در نهایت نتایج این بخش در قالب ماتریس تاثیرات متقاطع مجددا به پاسخگویان برگردانده شد. داده‌های حاصله با نرم‌افزار میک‌مک مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان داد که تاکنون توجه جدی به بحث بازاریابی و فروش برای تولیدکنندگان این عرصه نشده است و برخلاف پتانسیل بالای این استان در این عرصه، فعالیت‌های این حوزه بسیار اندک بوده و صرفا محصولاتی مورد کشت قرار می‌گیرد که توسط دولت خرید تضمینی داشته باشد. این درصورتی است که توسعه بازارهای فروش و مدیریت فروش می‌تواند انگیزه تولیدکنندگان را افزایش دهد و زمینه توسعه فراوری محصولات مرتبط را نیز فراهم کند. از سویی دیگر تقویت زیرساخت‌ها نظیر "توسعه و تکمیل جاده‌های مواصلاتی بین روستاها برای تردد ماشین‌آالات تخصصی مورد نیاز و نیز توسعه پوشش اینترنت" می‌تواند به افزایش تعامل بهره‌برداران با کارشناسان منجر گردد و" اطلاع‌رسانی و آگاهی‌دادن به نحوه کشت و حل مشکلات مرتبط با تولید و بهره‌برداری " را منجر گردد. همچنین"توسعه پژوهش و فناوری" و "همکاری بین‌بخشی در بین نهادهای مرتبط" از دیگر حوزه‌های مهمی هستند که باید مورد توجه قرار بگیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1403
  • تاریخ دریافت: 29 دی 1402
  • تاریخ بازنگری: 20 فروردین 1403
  • تاریخ پذیرش: 27 فروردین 1403