نویسنده = پوراحمد، احمد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل مکانی آمد و شدهای روزانه مرتبط با کار و تحصیل در مناطق روستایی پیرامون کلان‌شهرها (مطالعه موردی: منطقه کلان‌شهری تهران)

دوره 4، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 385-407

احمد پوراحمد؛ اسفندیار زبردست‌؛ مهدی قرخلو‌؛ سید عباس رجائی