نویسنده = امیری، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل راهبردهای پایداری مرتع از نگاه سازمانی در راستای توسعه پایدار روستایی (نمونه مطالعه: استان خراسان‌جنوبی)

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 38-53

محمود فال سلیمان؛ حجت‌الله صادقی؛ محمد حاصلی؛ فاطمه امیری