نویسنده = جمشیدی، امید
تعداد مقالات: 1
1. سنجش کیفیت خدمات مراکز خدمات ترویج کشاورزی با استفاده از مدل سِروُکوال در استان البرز

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 330-343

امید جمشیدی؛ سیدداوود حاجی‌میررحیمی؛ علی اسدی