نویسنده = شریفی‌یار، جواهر
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل اثرات کم‌آبی هورالعظیم بر جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی زندگی روستاییان

دوره 8، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 422-437

بهروز قرنی آرانی؛ جواهر شریفی‌یار؛ سید رامین غفاری