نویسنده = بشیری، بهناز سادات
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل محتوای مقالات فصلنامه پژوهش‌های روستایی بین سال‌های 1389 تا 1394

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 138-151

بهناز سادات بشیری؛ محمدامین خراسانی