نویسنده = اسدی، علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مشکلات گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در شهرستان فریدن

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 360-375

جمشید اقبالی؛ علی اسدی؛ حسین شعبانعلی فمی