موفقیت فصلنامه پژوهش های روستایی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

فصلنامه پژوهش های روستایی، در آخرین جلسه شورای راهبردی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، در بین 693 نشریه نمایه شده دارای ضریب تاثیر در این پایگاه، رتبه 23 را به خود اختصاص داد. این موفقیت چشمگیر را به محققان محترمی که ما را در رسیدن به این موفقیت یاری نمودند تبریک گفته و امیدواریم همچنان شاهد حضور شایسته و خدمات ارزنده نشریه پژوهش های روستایی در عرصه تولید علم و توسعه پایدار ایران اسلامی باشیم