درگذشت پدر بزرگوار سرکار خانم بشیری، کارشناس محترم نشریه

بازگشت همه به سوی اوست

با نهایت تاسف، باخبر شدیم که پدر بزرگوار سرکار خانم بشیری، کارشناس کوشا و متعهد فصلنامه پژوهش های روستایی، امروز مصادف با اربعین حسینی به رحمت ایزدی پیوستند. هیئت تحریریه فصلنامه پژوهش های روستایی، این ضایعه را به خانواده محترم بشیری تسلیت گفته و برای بازماندگان از درگاه پروردگار، طلب سلامتی و صبر و برای آن مرحوم، طلب آمرزش و غفران الهی دارد.