درگذشت ناگوار جناب استاد دکتر سیدحسن مطیعی لنگرودی

به استحضار مخاطبان و همراهان فرهیخته فصلنامه پژوهش های روستایی می رساند، با کمال تاسف و تاثر، جناب آقای دکتر سیدحسن مطیعی لنگرودی: استاد بازنشسته دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران، مدیر مسئول و عضو سابق هیئت تحریریه فصلنامه پژوهش های روستایی و یکی از بنیانگذاران این فصلنامه، پس از عمری تلاش و خدمت علمی و مدیریتی صادقانه، دعوت حق را لبیک گفتند. این ضایعه را به خانواده محترم ایشان، جامعه علمی و به ویژه متخصصان و دغدغه مندان توسعه روستایی ایران تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم از درگاه ایزد منان، آمرزش و علو درجات را خواستاریم.