نویسنده = هدایتی نیا، سعید
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی سازه‌‌های اجتماعی مؤثر بر موفقیت تعاونی‌‌های تولید روستایی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 333-354

فرزاد کریمی؛ مهدی نوری پور؛ سعید هدایتی نیا؛ زکریا محمدی تمری