نویسنده = بخشی، آزاده
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی انگاره‌های ذهنی بهره برداران استان خراسان جنوبی در زمینه مدیریت پایدار منابع چاه آب کشاورزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1399

آزاده بخشی؛ بهمن خسروی پور؛ منصور غنیان