نویسنده = پازوکی نژاد، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل رفتارهای محیط زیستی روستائیان براساس نظریه انگیزه حفاظت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1399

زهرا پازوکی نژاد؛ صادق صالحی