نویسنده = علوی‌پور، فاطمه‌سادات
تعداد مقالات: 1
1. سنجش دانش و نگرش محیط زیستی دانش‌آموزان روستایی (نمونه مطالعه‌شده‌: منطقه طرقبه و شاندیز)

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 672-687

فاطمه‌سادات علوی‌پور؛ سعید کریمی؛ حسین یزدان‌داد؛ عاطفه وحیدیان