نویسنده = امامی نامیوندی، سمیرا
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین فرآورده‌های لبنی مناطق روستایی شهرستان کرمانشاه

دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 424-437

سمیرا امامی نامیوندی؛ همایون مرادنژادی؛ سمیره صی محمدی