نویسنده = موسی خانی، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. بین‌المللی‌سازی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط روستایی: با رویکرد فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1399

هاله عزتی‌راد؛ مرتضی اکبری؛ مرتضی موسی خانی؛ علی بدیع زاده