کلیدواژه‌ها = تصویر روستایی
تعداد مقالات: 1
1. عوامل مؤثر بر ماندگاری جوانان روستایی مطالعة موردی: شهرستان اهر

دوره 4، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 505-534

ولی اله رستمعلی زاده؛ علی قاسمی اردهائی؛ نیر رستمی