کلیدواژه‌ها = مؤلفه‏های اقتصادی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل نقش گردشگری در اقتصاد روستایی مطالعة موردی: دهستان بان‌زرده‌ـ‌شهرستان دالاهو

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 423-444

مسعود صفایی پور؛ صفیه دامن باغ؛ حسین طاهری؛ فاطمه رزمگیر