کلیدواژه‌ها = منطقه ریجاب استان کرمانشاه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر بازاریابی گردشگری (آمیخته محل و مردم) بر توسعه کارآفرینی روستایی منطقه ریجاب استان کرمانشاه

دوره 10، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 582-595

علی اکبر حیدری؛ سید علیقلی روشن؛ نادر نادری