کلیدواژه‌ها = شهرستان کوهدشت
تعداد مقالات: 2
1. سنجش سطح توسعه‌یافتگی اجتماعی- اقتصادی روستاهای بخش مرکزی شهرستان کوهدشت

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 213-235

جعفر توکلی؛ علی‌اصغر میرک‌زاده؛ مراد ابراهیمی


2. تحلیل تطبیقی احساس امنیت در فضاهای شهری و روستایی مطالعه موردی: شهرستان کوهدشت

دوره 4، شماره 1، بهار 1392، صفحه 137-164

کرامت‌اله زیاری؛ داود عیوضلو؛ محمود عیوضلو؛ جهانبخش ریکا