وضعیت رضایت روستاییان و عوامل مرتبط با آن از عملکرد دهیاری‌ها (مطالعه موردی: روستاهای استان قزوین)

نویسندگان

دانشگاه تهران، دکترای جامعه شناسی

چکیده

رضایت مردم از عملکرد دهیاری‌ها نشانه توفیق مدیریت روستایی در زمینه‌های مهمی چون افزایش اثربخشی و پاسخگویی است. پرسش‌های اصلی این تحقیق این است که رضایت مردم از عملکرد دهیاری‌ها چه وضعیتی دارد؟ میزان رضایت از دهیاری‌ها در مقایسه با ارزیابی عملکرد مردم از سازمان دهیاری‌ها چگونه است؟ گونه‌شناسی رضایت از دهیاری‌ها از نگاه مردم، در چه محورهایی و با چه وزنی قرار دارد؟ ‏و اینکه آیا متغیرهای زمینه‌ای بر رضایت از دهیاری‌ها تأثیر معناداری دارند یا خیر؟ تحقیق با روش پیمایشی انجام شده است و 200 نفر پاسخگو از 9 روستای شهرستان‌های قزوین، آبیک و البرز که به روش نمونه‌گیری تصادفی از روستاهای با ارزیابی عملکردی سازمانی بالا، متوسط و پایین، به پرسش‌ها پاسخ داده‌اند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهند که نزدیک به 70 درصد از پاسخگویان از عملکرد دهیاری‌ها در روستاهای‌شان رضایت دارند و هرچه ارزیابی عملکردی سازمانی از دهیاری بهتر باشد، میزان رضایت در روستا بیشتر می‌شود. این میزان از رضایت برای سازمانی که حدود یک دهه از فعالیت آن می‌گذرد، درخور توجه است. در تبیین این یافته می‌توان به دو عامل عام بودن دهیاری و رفع نسبی نابسامانی ناشی از برهم خوردن مدیریت روستایی از دهه 1340 خورشیدی به این سو اشاره کرد. دهیاری‌ها توانسته‌اند در روستاهایی که فاقد مدیریت بوده‌اند با انجام کارهای عمرانی مانند آسفالت معابر و تأمین پاکیزگی محیط، رضایت نسبی را کسب کنند.

کلیدواژه‌ها