نویسنده = اکبری، محمود
تعداد مقالات: 1
1. نقش مهاجرت‌های روستایی در اسکان غیررسمی (مطالعه موردی: متروپل اهواز)

دوره 1، شماره 1، زمستان 1389، صفحه 167-191

عیسی ابراهیم زاده؛ حمیدرضا وارثی؛ محمود اکبری