نویسنده = صادقی طاهری، اعظم
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تأثیر فاصله در میزان ادغام روستاهای الحاقی به شهر (مطالعه موردی: روستاهای الحاقی در شهر کاشان)

دوره 2، شماره 8، زمستان 1390، صفحه 123-152

قدیر فیروزنیا؛ سیدمهدی موسی کاظمی؛ اعظم صادقی طاهری