نویسنده = پاپ زن، عبدالحمید
تعداد مقالات: 2
1. بررسی دیدگاه کشاورزان در خصوص تغییرات آب‌وهوا و استراتژی‌های سازگاری (مطالعه موردی: شهرستان کرمانشاه)

دوره 3، شماره 11، پاییز 1391، صفحه 192-213

رضوان قمبرعلی؛ عبدالحمید پاپ زن؛ نشمیل افشارزاده