نویسنده = پزشکی راد، غلامرضا
تعداد مقالات: 1
1. نقش تعاونی‌های تولیدی در توانمندسازی زنان روستایی استان فارس مطالعه موردی: تعاونی روستایی زنان همایجان سپیدان

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 45-70

جابر پاریاب؛ ناصر زمانی میاندشتی؛ غلامرضا پزشکی راد؛ حبیبه جمالی