نویسنده = خوش فر، غلامرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر آگاهی‌های زیست‌محیطی روستاییان (مطالعه موردی: دهستان جاغرق شهرستان بینالود)

دوره 6، شماره 1، بهار 1394، صفحه 137-158

غلامرضا خوش فر؛ صادق صالحی؛ زینب وصال؛ محمدرضا عباس زاده