نویسنده = جعفری، سارا
تعداد مقالات: 1
1. مکانیابی ایستگاه‌های آتش‌نشانی و خدمات ایمنی روستایی با استفاده از تحلیل شبکه و AHP (مطالعه موردی:‌شهرستان شیروان چرداول)

دوره 4، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 825-850

علیرضا دربان آستانه؛ اسماعیل زیارتی؛ سارا جعفری؛ رباب سائلی