نویسنده = خسروی، محمودعلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مشارکت اجتماعی – اقتصادی شاغلان اداری ماندگار در روستاهای شهرستان هامون

دوره 5، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 565-588

محمودرضا میرلطفی؛ محمودعلی خسروی