نویسنده = تقی پور جاوی، علی
تعداد مقالات: 1
1. افت منابع آب زیرزمینی و تأثیر آن بر ساختار کالبدی نواحی روستایی؛ مطالعه موردی: سکونتگاه‌های روستایی شهرستان لردگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1398

علی تقی پور جاوی؛ سیداسکندر صیدایی؛ فرامرز بریمانی