نویسنده = شمس، علی
تعداد مقالات: 1
1. فرهنگ و دانش تغذیه‌ای و ارتباط آن با ناامنی غذایی در خانوارهای روستایی شهرستان کرمانشاه

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 54-67

حیدر قلی‌زاده؛ زهره رستمیان‌ مطلق؛ محمد بادسار؛ علی شمس