نویسنده = اسمعیلی، مجید
تعداد مقالات: 1
1. سنجش رفتارهای زیست محیطی گردشگران در مقصدهای کویری و بیابانی (مطالعه موردی: نواحی روستایی شهرستان خور و بیابانک)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 253-274

ناصر علیقلی زاده فیروزجانی؛ مهدی رمضان زاده لسبویی؛ مجید اسمعیلی