نویسنده = احمدی، پریسا
تعداد مقالات: 1
1. نگرش روستاییان نسبت به مصرف‏ محصولات تولیدی با پساب تصفیه شده (مورد: شهرستان خرم‏ آباد)

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 676-689

پریسا احمدی؛ مهدی رحیمیان؛ رضوان قنبری موحد