نویسنده = زلیخایی سیار، لیلا
تعداد مقالات: 1
1. راهکارهای مدیریت پایدار آب کشاورزی (مورد مطالعه استان همدان)

دوره 10، شماره 1، بهار 1398، صفحه 64-77

لیلا زلیخایی سیار؛ کریم نادری مهدیی؛ رضا موحدی