نویسنده = سجاسی قیداری، حمدالله
تعداد مقالات: 1
1. برنامه ریزی راهبردی فضایی توسعه پایدار مقاصد گردشگری روستایی با استفاده از مدل استراتژیک SOAR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1397

احمد رومیانی؛ حمید شایان؛ حمدالله سجاسی قیداری؛ محمد رضا رضوانی