نویسنده = صدرموسوی، میرستار
تعداد مقالات: 1
1. آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه در بخش روستایی با روش آمیخته (مورد مطالعه: شهرستان ورزقان)

دوره 10، شماره 1، بهار 1398، صفحه 146-163

میرستار صدرموسوی؛ حسین کریم زاده؛ محسن آقایاری هیر؛ عقیل خالقی