نویسنده = عباسی، حامد
تعداد مقالات: 1
1. تبیین اثرات مؤلفه های پیش برنده توسعه کارآفرینی در مقاصد گردشگری روستایی (مورد: بخش سامن شهرستان ملایر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1399

حوریه مرادی؛ عباس روزبهانی؛ حامد عباسی