نویسنده = علی قاسمی اردهایی
تعداد مقالات: 2
1. ماندن یا ترک ‌کردن؛ چالش‌های مهاجرتی جوانان روستایی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 282-299

10.22059/jrur.2017.62677

ولی اله رستمعلی زاده؛ علی قاسمی اردهایی


2. عوامل مؤثر بر ماندگاری جوانان روستایی مطالعة موردی: شهرستان اهر

دوره 4، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 505-534

10.22059/jrur.2013.36492

ولی اله رستمعلی زاده؛ علی قاسمی اردهائی؛ نیر رستمی