نویسنده = حیدر قلی زاده
تعداد مقالات: 2
1. چالش‌های بیمه بافندگان فرش دستباف روستایی در شهرستان زنجان

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 300-317

10.22059/jrur.2017.62674

الهام احمدی فرد؛ اسماعیل کرمی‌دهکردی؛ حیدر قلی زاده


2. فرهنگ و دانش تغذیه‌ای و ارتباط آن با ناامنی غذایی در خانوارهای روستایی شهرستان کرمانشاه

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 54-67

حیدر قلی‌زاده؛ زهره رستمیان‌ مطلق؛ محمد بادسار؛ علی شمس