نویسنده = نادر نادری
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر بازاریابی گردشگری (آمیخته محل و مردم) بر توسعه کارآفرینی روستایی منطقه ریجاب استان کرمانشاه

دوره 10، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 582-595

علی اکبر حیدری؛ سید علیقلی روشن؛ نادر نادری


2. مفهوم‌پردازی چالش‌های کسب‌وکارهای خانگی در روستاهای استان کرمانشاه

دوره 10، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 172-185

صبا امیری؛ نادر نادری؛ یوسف محمدی فر