کلیدواژه‌ها = تحلیل فضایی - زمانی
تحلیل فضایی - زمانی مهاجرت‌های معکوس(شهر به روستا) در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1401

10.22059/jrur.2022.342289.1739

محمد رضا رضوانی؛ بهمن طهماسی؛ فاطمه جمشیدی