کلیدواژه‌ها = تئوری بنیانی
تحلیل چرایی عدم توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در شهرستان کامیاران: کاربرد روش تئوری بنیانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1401

10.22059/jrur.2022.341924.1734

یاسر محمدی؛ مهران عزیزی