نویسنده = صیدایی، سید اسکندر
تعداد مقالات: 2
1. افت منابع آب زیرزمینی و تأثیر آن بر ساختار کالبدی نواحی روستایی؛ مطالعه موردی: سکونتگاه‌های روستایی شهرستان لردگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1398

علی تقی پور جاوی؛ سیداسکندر صیدایی؛ فرامرز بریمانی


2. ردیابی و ساخت رابطه‌ای فضاهای توسعه اقتصاد نخل‌داری؛ قابلیت تجاری محصول خرما در ناحیه مَکُّران

دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 488-507

هادی راستی؛ حمید برقی؛ سید اسکندر صیدایی؛ فرامرز بریمانی