نویسنده = صدرالسادات، آیدا
تعداد مقالات: 2
2. شناسایی عوامل موثر بر تغییرات کاربری اراضی روستاهای پیراشهری کلانشهر مشهد

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 831-856

حمدا... سجاسی قیداری؛ آیدا صدرالسادات