نویسنده = طولابی‌نژاد، مهرشاد
تعداد مقالات: 3
3. تحلیل رابطه مدیریت پایدار زمین و عملکرد محصولات کشاورزی و اثرات آن در امنیت غذایی خانوارهای روستایی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 346-363

جواد بذرافشان؛ مهرشاد طولابی‌نژاد؛ خدیجه صادقی