نویسنده = طریقت مهربانی، حامد
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و اولویت ‌بندی عوامل موثر بر توسعه شرکت‌های تعاونی روستایی با استفاده از رویکرد ترکیبی در شهرستان سراب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1398

قاسم زارعی؛ حامد طریقت مهربانی